• Aktivity v školskom klube

    •  

     Súčasťou školy je školský klub detí. Navštevovať ho môžu žiaci bez obmedzenia veku. Prevádzka školského klubu je ráno od 7,00 hod. do začiatku vyučovania a popoludní po skončení vyučovania . Školský klub pracuje podľa školského výchovného programu, ktorý je zameraný na rozvíjanie záujmov žiakov po vyučovaní, prípravu na vyučovanie a iné voľno-časové aktivity. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v školskom klube realizuje v týchto činnostiach:

     • rekreačná činnosť
     • odpočinková činnosť
     • záujmová činnosť
     • príprava na vyučovanie

      

     V školskom klube je k dispozícii dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarného materiálu a hračiek. Vychovávateľka realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami.

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje