• Možnosti štúdia absolventov ŠZŠ

    • ŠZŠ navštevujú deti s ľahkým, stredným alebo s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Žiaci Špeciálnej základnej školy si plnia povinnú školskú dochádzku. Po ukončení povinnej školskej dochádzky môžu v štúdiu pokračovať v odborných učilištiach:

     OU internátne Trnava, Lomonosova 8

     Odbor:

     • Stavebná výroba – murár
     • Stavebná výroba – zámočník
     • Stavebná výroba – tesár
     • Stavebná výrova – maliar, natierač
     • Stavebná výroba – stolár
     • Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
     • Potravinárska výroba – pekár
     • Poľnohospodárska výroba – záhradník, kvetinár, ovocinár
     • Zdravotníctvo – zdravotné a sociálne zariadenie
     • Výroba konfekcie – krajčírka

      

     OU Ladce, Hviezdoslavova 1

     Odbor:

     • Stavebná výroba – murár
     • Stavebná výroba – maliar, natierač
     • Stavebná výroba – stolár
     • Poľnohospodárska výroba – záhradník, kvetinár, zeleninár, sadovník
     • Výroba konfekcie – krajčírka
     • Služby a domáce práce

      

     OU Nová ves nad Žitavou

     Odbor:

     • Poľnohospodárska výroba – záhradník, kvetinár, ovocinár, sadovník
     • Služby a domáce práce
     • Obchodná prevádzka – práce pri príprave jedál

      

     OU Liptovský Mikuláš

     Odbor:

     • Služby a domáce práce
     • Textilná výroba so zameraním na výrobu kobercov a gobelínov
     • Poľnohospodárska výroba so zameraním na opravu poľnohospodárskych strojov
     • Poľnohospodárska výroba – so zameraním na rastlinnú a živočíšnu výrobu
     • Potravinárska výroba – konzervovanie
     • Poľnohospodárska výroba – ovčiarstvo
     • Potravinárska výroba – pekár, cukrár

      

     OU Prievidza, Nábrežie J. Kalinčiaka 4

     Odbor:

     • Obchodná prevádzka
     • Služby a domáce práce
     • Stavebná výroba – záhradník, kvetinár, ovocinár, sadovník
     • Poľnohospodárska výroba – rastlinná a živočíšna.


     OU Bratislava, Dúbravská cesta

     Odbor:

     • cukrárska výroba
     • textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba
     • stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
     • poľnohospodárska výroba – záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník
     • opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti
     • obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
     • obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj  tovaru
     • služby a domáce práce
     • polygrafická výroba – knihárne a kartonáž
     • pedikúra – manikúra
     Všetky informácie nájdete na webovom sídle na tomto linku: https://oudubba.edupage.org/text4/

     Propagačné video sa dá prehrať cez youtube aj tu: https://lnk.sk/de17

      

     SŠ Hlohovec - OUI 

     Odbor:

     • Výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
     • Obchodná prevádzka - služby a domáce práce
     • Stavebná výroba - murárske práce
     • Stavebná výroba - maliarske a natieračské práce
     • Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
     • Cukrárska výroba
     • Opatrovateľská starostlivosť v  zariadeniach sociálnej starostlivosti

      

     SŠ Hlohovec - OUI elokované triedy Senica

     Odbor:

     • cukrárska výroba
     • gastronomické služby
     • stavebná výroba - maliarske a natieračske práce
     • stavebná výroba - stavebné práce
     • obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

      

     Na všetky spomínané odbory sa môžu hlásiť žiaci, ktorí úspešne ukončili 9. rok školskej dochádzky a absolvujú prijímacie pohovory. Vo všetkých učebných odboroch, ktoré sú 3-ročné, má  absolvent možnosť získať výučný list. Ak nezvládne daný odbor v danom rozsahu môžu získať po 2 rokoch záverečný list. Žiaci zo ŠZŠ, ktorí nie sú schopní zvládnuť dané učebné odbory, môžu pokračovať vo vzdelávaní sa v Praktickej škole v Novom Meste nad Váhom alebo môžu navštevovať novomestské rehabilitačné centrum pre mládež v Novom Meste nad Váhom s celodennou starostlivosťou.

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje