• Zamestnanci školy

    • Spojená škola UL. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom


     Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Havranová, triedna učiteľka IV. tr.

     Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Eva Révayová, triedna učiteľka VI. tr.

      

     Pedagogickí zamestnanci Spojenej školy:

     Mgr. Anna Mihaliková - triedna učiteľka I. tr., vedúca MZ

     Mgr. Erika Turzíková - triedna učiteľka II. tr.

     Mgr. Eva Kriaková - triedna učiteľka III. tr.

     Mgr. Denisa Cibulková - triedna učiteľka Aut. tr. I., koordinátor prevencie

     Mgr. Dominika Brezováková - triedna učiteľka Aut. tr. II.

     Mgr. Monika Šupatíková - triedna učiteľka V. tr., výchovný poradca, školská kronikárka

     Mgr. Simona Potfajová - triedna učiteľka VII. tr., koordinátor enviromentálnej výchovy

     Mgr. Zuzana Baierová - učiteľka

     Mgr. Martina Gajdošíková - triedna učiteľka PrŠ.

     Mgr. Silvia Magálová - učiteľka, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

     Mgr. Natália Martáková - asistent učiteľa, koordinátor finančnej gramotnosti

     Aynur Rumenov - asistent učiteľa 

     Mgr. Martina Solovičová - asistent učiteľa

     Mgr. Zuzana Nedielková - asistent učiteľa

     Mgr. Lenka Masárová - asistent učiteľa

     Ľuboslava Černáčková - vychovávateľka ŠKD

      

     Nepedagogickí zamestnanci Spojenej školy:

     Marta Daňová  - ekonómka

     Mariana Kedrová upratovačka

     Viera Punová - výdaj stravy

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje