• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí, ktoré navštevujú Spojenú školu. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy
    • organizovanie aktivít pre žiakov Spojenej školy

     

    Vaše 2% majú pre nás veľký zmysel. Aj zdanlivo malá čiastka je pre nás dôležitá. Získané finančné zdroje nám umožnia naplniť vo väčšom rozsahu poslanie, ktoré  realizujeme.

    Využite aj tento rok možnosť rozhodnúť o použití 2% svojich daní.  Budeme radi, ak sa rozhodnete práve pre naše občianske združenie a podporíte aktivity pre deti s mentálnym postihnutím.

    Občianske združenie: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom (zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 15.4. 2011, pod číslom VVS/1-900/90-37526 v registri určených právnických osôb, pod spisovou značkou N 421/2012, NZ 42070/2012, NCRpo 2137/2012, NCRls 42896/2012),zmena stanov vzatá na vedomie dňa 6.10.2016, pod číslom VVS/1-900/90-37526--1.

    ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

    Obchodné meno alebo názov: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom

    Sídlo: Ul. J. Kollára 336/3, 91501 Nové Mesto nad Váhom

    Právna forma: Občianske združenie

    IČO: 42272815

    Číslo IBAN: SK3075000000004014902062/7500 (Československá obchodná banka)

    (č. účtu: 4014902062/7500)

    Ďakujeme

     

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ul. J. Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42272815
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ul. J. Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42272815
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ul. J. Kollára 3, 91501 Nové Mesto nad Váhom
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 42272815
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje