• Úspechy a ocenenia

    • Výtvarný salón ZPMP 2015:

     Marián Beňuška (5. roč.) - Cena za kresbu, maľbu (4.9.2015, Dvorana Ministerstva kultúry, Bratislava)

      

     Týka sa to tiež aj Teba:

     Cena za kolektívnu prácu (28.10. 2015, ZUŠ J. Kréna)

      

     Včela v prírode 2016:

     Čestné uznanie za umelecký prínos v súťaži Včela v prírode získali (5.4.2016):

     Matej Mráz, Marián Beňuška, Janka Heráková, Kamila Nora Volklová, Jozef Urban, Lucia Heráková.

      

     Trenčiansky slávik 2016:

     Kvetoslava Galbová - 3. miesto

     Matúš Michalka, Irena Horváthová - cena poroty

     (28.4.2016)

      

     Rok na slovenskej dedine (Dom kultúry Púchov):

     Matej Mráz - ocenená práca

     (6.5.2016)

      

     Krajské kolo športových hier žiakov ŠZŠ Trenčianskeho kraja v Prievidzi

     Beh na 60 m - Jozef Urban - 3. miesto

     Skok do diaľky - Jozef Urban - 3. miesto

     Hod granátom - Vašek Hříba - 1. miesto

     (16.6.2016)

      

     Trenčiansky slávik 2017:

     Kvetoslava Galbová - 2. miesto

      

     Zem očami detí a fantázie 2017 - Medzinárodná výstava detských výtvarných prác:

     Sára Zámečníková - 1. miesto

     Kristián Stareček - 2. miesto

     Sára Zámečníková - 3. miesto

      

     Cesta okolo sveta - Púchov

     Sára Zámečníková - ocenená práca

      

     Husľový kľúčik - Bratislava

     Matej Mráz - 1. miesto

      

     Okresná olympiáda - Trenčín

     Sabrina Vachová :

     1.miesto- beh na 60 m.
     2. miesto - skok do diaľky
     3. miesto- hod kriketovou loptičkou
      
     Simon Vacho: 
     3. miesto - skok do diaľky
     3. miesto - beh na 60 m.
      
     Jozef Urban:
     2. miesto- skok do diaľky
      
     Oblastná špeciálna olympiáda v štvorboji - Púchov
      
     1. miesto - Sabrina Vachová
     3. miesto - Irana Horváthová
     najlepšia športovkyňa - Sabrina Vachová
      
     COLORS - 2. ročník regionálnej výtvarnej súťaže, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
     2. miesto - Petra Fraňová
      
     Včela v prírode 2017:
     Ocenené práce: Sára Zámečníková, Petra Fraňová, Simona Heráková, Marián Beňuška, Lucia Heráková, Irena Horváthová, Jozef Urban, Dominik Sadloň

      

     Olympijské festivaly Slovenska:

     Prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel našej škole udelil Čestné uznanie v kategórii špeciálne ocenenie a poďakovanie za aktívnu účasť v olympijských festivaloch Slovenska.

      

     Červené stužky 2017:

     MŠVVaŠ SR,OÚ odbor školstva v žiline, Kancelária WHO SK a Gymnázium sv. Františka v Žiline udelili našej škole diplom a ocenenie za účasť v 11. ročníku kampane a súťaže Športom pre Červené stužky 2017.

      

     Šikovná ihla 2018 - Bánovce nad Bebravou:

     Sabrina Vachová - 2. miesto vo vyšívaní

     Lucia Heráková - 4. miesto vo vyšívaní

      

     Rok v kuchyni - výtvarná súťaž , Púchov:

     Dorota Kaňková - ocenená práca

      

     Spevácka súťaž Huslový kľúčik, Bratislava:

     Kristína Petrasová - 2. miesto

      

     Tanečná súťaž Tanec bez hraníc 2018, Piešťany:

     Cena poroty za výber hudby

      

     Okresná paralympiáda 2018, Trenčín:

     Simon Vacho - 1. miesto - skok do diaľky

     Sabrina Vachová -  1. miesto - skok do výšky

                                     1. miesto - beh na 60 m

                                     3. miesto - skok do diaľky

                                     3. miesto - vrh guľou

      

     Oblastná špeciálna olympiáda v štvorboji 2018, Púchov:

     Sabrina Vachová - 1. miesto

                                  - najlepšia športovkyňa

     Irena Horváthová - 2. miesto

     Simon Vacho - 2. miesto

      

     Oblastná súťaž tvorivosti žiakov ŠZŠ Svetlušky 2018 - Krajina nádeje, Považská Bystrica:

     Dominik Sadloň - ocenená práca

      

     Príroda, životné prostredie a deti 2018 - TNOS Trenčín:

     Lucia Heráková - ocenená práca

      

     Šikovná ihla - súťaž vo vyšívaní 2019 - Bánovce nad Bebravou:

     Lucia Heráková - 3. miesto

      

     Spevácka súťaž Trenčiansky slávik 2019 - Trenčín:

     Johanna Eriksson - cena poroty

      

     Čím chcem byť - výtvarná súťaž 2019 , Púchov:

     Lukáš Biháry - ocenená práca

      

     Okresná olympiáda - Trenčín 2019:

     Sabrina Vachová :

     1.miesto - beh na 400 m..

     1. miesto - skok do výšky 

     2. miesto - skok do diaľky

     2. miesto - beh na 60 m
     2. miesto - vrh guľou
      
     Oblastná olympiáda v štvorvoji - Púchov 2019:
     Sabrina Vachová - 1. miesto
     Ján Toráč - 2. miesto
     Simon Vacho - 3. miesto
      
     Výtvarná súťaž COLORS - Týka sa ma to, Trenčianske osvetové stredisko Trenčín, Galéria M. A. Bazovského Trenčín:
     Tomáš Naď - ocenená práca
      
     Výtvarná súťaž Krajina nádeje - Považská Bystrica 2019:
     Alexandra Pokorná - ocenená práca
      

     Príroda, životné prostredie a deti 2019 - TNOS Trenčín:

     Dorota Kaňková - ocenená práca

      

     Karneval - výtvarná súťaž 2020 , Púchov:

     Viktória Biháryová - ocenená práca

      

     Výtvarné dielničky - výtvarná súťaž 2021 , Púchov:

     Veronika Sadloňová - ocenená práca

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje