• 2017 - 2018

    •      
       V školskom rok 2017 - 2018 sme zažili:
        
       September
       8. Výstava paličkovanej čipky Vodný svet  - Podjavorinské múzeum
       25. Dúha v srdci - benefičné podujatie
          
       Október
       5. Pobyt v prírode,Účelové cvičenie
       16.

     Prednáška s besedou pre žiakov končiacich školskú dochádzku a ich motivácia do učebných odborov, prezentácia OU

       16. Beseda o dopravných značkách s inštruktorkou autoškoly Liberty
       17. Šarkaniáda
       19. Svetový deň výživy. Zdrava desiata
       19. Návšteva dopravného ihriska
       24. Medzinárodný deň knižníc - návšteva Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera
       25. Mesiac ústy k starším - návšteva v CSS na Bernolákovej ul.
       26. Návšteva výstavy prác klientov z CSS v MsKS
       27. Halloween a noc v škole
          
       November
       2. Október mesiac úcty k starším - aktivita
       3.

     Moja rodina - aktivita

     Mama - aktivita

       7. Návšteva galérie v MsKS - výstava Ján Mikuška: Obrazy, kresby
       16. Športom pre Červené stužky
       16. Drogy - mne sa to nesmie stať - aktivita CPPPaP
       23. Beseda - Medzinárodný deň bez fajčenia
      
       December
       6. Príchod Mikuláša
       14. Stužková - Praktická škola
       15. Návšteva Podjavorinského múzea - výstava Betlehemy ako ich nepoznáte (Jozef Práznovský)
       21.  Vianočná kapustnica
       22.  Vianočná besiedka
          
       Rok 2018
          
       Január  
       18. ENV - Zriadenie Národného parku Malá Fatra
       24. Informácie o učebných odboroch, kritériá prijatia na jednotlivé učebné odbory pre žiakov 8. ročníka - beseda
       30. Ľudské práva - aktívna účasť mladých ľudí na demokratickej spoločnosti
      
       Február  
       1. Karneval
       14. Valentínska pošta
       14. Emka to vie - aktivita CPPPaP
       14. Šikana - aktivita CPPPaP
      
       Marec  
       2. Návšteva výstavy v galérii MsKS - Dominik Monček: Mystérium
       8. Tvorivé dielne
       9. Ľudské a detské práva
       22. Informácie o učebných odboroch, kritériá prijatia na jednotlivé učebné odbory - beseda, prednáška
       26. Bezpečnosť na internete
       26. Svetový deň lesov
       28. Podjavorinské múzeum - Putovná výstava o živote, diele a odkaze J. A. Komenského: Jak chtěl změnit svět
      
          
       Apríl  
       4. Školské kolo Turnaja v hraní kolkov
       5. Emka to vie - aktivita CPPPaP
       10. Návšteva Mestskej knižnice Ľ. V. Riznera
       18. Športový deň s futbalistami AS Trenčín
       20. Školské kolo speváckej súťaže
       24. Deň Zeme
       24. Báť sa či nebáť - prednáška
       27. Finančná gramotnosť - beseda pre 1. st.
       27. Návšteva galérie v MsKS - Jarmila Dicová - Ondrejková: Čaro detskej ilustrácie
       30. Finančná gramotnosť - beseda beseda pre 2. st.
      
       Máj  
       2. Rozprávkový hrniec - divadelné predstavenie
       2. Emka to vie - aktivita CPPPaP
       4. Zem očami detí a fantázie - výstava v ZUŠ
       7. Pobyt v prírode - 1. stupeň, Účelové cvičenie - 2. stupeň
       10. Učenie o šikanovaní a jeho zvládaní - aktivita.
       10. Deň matiek - aktivita
       11. Návšteva Dopravného ihriska
       15. Výchovný koncert: Eco H2O Tour
       18. Návšteva Podjavorinského múzea - Deň otvorených dverí
       22. Včela očami detí - vyhodnotenie výtvarnej súťaže, beseda
       28. ENV - Európsky deň parkov
       31. MDD v Parku J. M. Hurbana
          
       Jún  
       1. Olympijský deň
       1. MDD s Hasičmi Bošáca
       19. ENV - Svetový deň životného prostredia
       20. Krádeže, úteky z rodiny- aktivita  s políciou
       21. Návšteva Dopravného ihriska
       22. Školský výlet do Bojníc
       25. Návšteva divadelného predstavenia v MsKS - Korálky z dievčenských sĺz
       27. Deň mlieka - beseda
       28. Účasť na podujatí Káčer na bicykli
       29. Slávnostné ukončenie školského roka
          
       ...a tešíme sa, čo príde ďalej  :)
  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje