Navigácia

 • Spojená škola
  Ul. J. Kollára 3
  915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • +421 32 771 27 43

Nedeľa 21. 1. 2018

Štatistika

Počet návštev: 153734

Novinky

 • Všetkým prajeme krásny, šťastný a úspešný rok 2018!

 • Vianočné prázdniny budú v termíne 23.12. 2017 - 5.1.2018. Posledný deň sú žiaci na vyučovaní v piatok, 22.12.2017. Opäť sa stretneme v škole v pondelok 8.1.2018.

  Všetkým želáme krásne Vianočné sviatky v kruhu najbližších.

 • VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME NA BENEFIČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT - 6.1.2018 V RÍMSKO-KATOLÍCKOM KOSTOLE V NOVOM MESTE NAD VÁHOM. ČASŤ VÝŤAŽKU Z KONCERTU BUDE VENOVANÁ AJ NAĚJ ŠKOLE.

 • Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

  Vianočná besiedka - ROZPRÁVKA O ROKU

 • Do galérie Vianočná kapustnica boli pridané fotografie.

 • Do galérie Pečenie medovníkov boli pridané fotografie.

 • Do galérie Betlehemy boli pridané fotografie.

  V Podjavorinskom múzeu sme navštívili výstavu Jozefa Práznovského - Betlehemy ako ich nepoznáte, kde sme obdivovali 451 betlehemov i tradičný Pohyblivý Betlehem. Neobišli sme ani betlehem na námestí.

 • Do galérie Snoezelen boli pridané fotografie.

  14. decembra sa v našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie bielej multisenzorickej miestnosti Snoezelen. Bielu stuhu prestrihla zástupkyňa primátora PhDr. Kvetoslava Hejbalová a riaditeľka školy Mgr. Ľubica Havranová. Multizenzorická miestnosť Snoezelen bola zriadená vďaka projektu Zdravá zvedavosť - Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017, MŠVVaŠ SR a za podpory Mesta Nové Mesto nad Váhom a futbalového klubu AS Trenčín, Hviezdy deťom.

 • Do galérie Stužková boli pridané fotografie.

  Žiaci 3. ročníka Praktickej školy si 14. decembra odnášali zo školy nevšedný zážitok a spolu s ním aj zelené stužky a pohár so svojim menom, ktoré im budú Stužkovú pripomínať.

 • Do galérie Príprava na Vianoce boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola
  Ul. J. Kollára 3
  915 01 Nové Mesto nad Váhom
 • +421 32 771 27 43

Fotogaléria