• OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom

    • OZ Slniečko pri Spojenej škole Nové Mesto nad Váhom je dobrovoľné združenie občanov, ktoré zastupuje záujmy žiakov Spojenej školy, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom. Občianske združenie je samostatný právny subjekt. Cieľom je vyvíjanie činností a aktivít, ktoré budú viesť k skvalitneniu a zlepšeniu života detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením (žiakov Spojenej školy, Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom).

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje