•  

     Od 1.1. 2018 je Spojená škola Ul. J. Kollára 3, 915 01 Nové Mesto nad Váhom zapojená do Projektu  

     KRÁČAME  RUKA  V RUKE

     Riadiaci orgán: RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje

     Sprostredkovateľský orgán: SORO_OPLZ_MSVVSSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR

      

     Ciele projektu

     Investičná priorita: 1.1

     Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému  základnému  vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom začlenenia do vzdelávania a prípravy na budúce povolanie

      

     Špecifický cieľ: 1.1.1

     Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie  žiakov

      

     V rámci projektu v Spojenej škole Ul. J. Kollára 3, Nové Mesto nad Váhom pracuje asistentka učiteľa, ktorá pracuje s piatimi žiakmi, ktorí boli na základe špeciálnopedagogického v a psychologického vyšetrenia zaradení do Projektu  ,, KRÁČAME  RUKA  V RUKE “, ktorej úlohou je dosiahnutie zlepšenia výchovno-vzdelávacích výsledkov a kompetencií žiakov.

      

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje