• Kontakt na pedagógov Spojenej školy

  • Mgr. Ľubica Havranová: szsnmnv@gmail.com

   Mgr. Eva Révayová: zastupca.szsnmnv@gmail.com

   Mgr. Monika Šupatíková: vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com

   Mgr. Erika Turzíková: turzikovaerika@gmail.com

   Mgr. Anna Mihaliková: annamihalikova427@gmail.com

   Mgr. Simona Potfajová: saifa8@gmail.com

   Mgr. Zuzana Baierová: baierova@zoznam.sk

   Mgr. Martina Gajdošíková: martinka12.gajdosikova@gmail.com

   Bc. Natália Martáková: martakovanatalia@gmail.com

   Bc. Dominika Brezováková: dominika.brezovakova@gmail.com

   Mgr. Silvia Magálová: silviamskola@gmail.com

   Mgr. Denisa Cibulková: cibulkova.d@gmail.com

   Aynur Rumenov: aynur969696@gmail.com

   Ľuboslava Černáčková: ryboslava@gmail.com

  • Kontakty

   • Spojená škola
   • szsnmnv@gmail.com
   • +421 32 771 27 43 +421911 11 86 26
   • Ul. J. Kollára 3 915 01 Nové Mesto nad Váhom
   • 50457471
   • szsnmnv@gmail.com
   • zastupca.szsnmnv@gmail.com
   • vychovnyporadca.szsnmnv@gmail.com
   • Spojená škola Ul. J. Kollára 3 Nové Mesto nad Váhom
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje